Д-р Петър Чанков

Завършва с отличен успех дентална медицина във Факултета по дентална медицина град Варна . Назначен е като асистент към катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“ в Медицински университет- Варна. През 2014г. обогатява следдипломната си квалификация като успешно завършва пълен едногодишен университетски курс по „Дентална имплантология“. Има специалност по „Орална хирургия“. Д-р Чанков разширява своя професионален опит като продължава да посещава разнообразни курсове в областта на оралната и лицево-челюстна хирургия.

д-р Чанков е професионалист от ново поколение- прецизен до най-малкия детайл. Неговият огромен опит в имплантологията гарантира дълготрайност и издръжливост на всеки имплант .